Ja s'acosta l'Apple TV

Apple TV és la nova sensació mundial que prepara la marca de la poma: serà la barreja de l'ordinador i la televisió. Aquest nou concepte integrat serà l'aparell del futur, juntament amb el mòbil, que cada vegada tindrà més i millors prestacions. Per tant, l'aparell domèstic de moda barrejarà la programació televisiva amb la navegació a internet. Tot en un mateixa televisió panoràmica en la qual ja hi treballen les grans multinacionals del sector, però Apple ja té ganes de ser la primera gran marca que aposta per aquest concepte. Tal com ha passat amb la telefonia, Apple vol jugar fort i s'entreveu una pugna comercial espectacular. I una vegada més, la demostració que els continguts digitals es desplaçaran a la televisió de manera directa i definitiva, i serà la consolidació del món on line.

Apple, a més, no oblidarà el seus incondicionals i encara farà un pas més per fidelitzar-los: afegirà com a extra la plataforma de compra i descàrrega de continguts iTunes Store o el control de l'equip amb l'ajuda de l'iPhone i l'iPod Touch.

Música / Cuatro Rosas # Gabinete Caligari

4 comentaris:

Anònim ha dit...

The erectile dysfunction drug viagra that is easily available via http://www.viagracare.com viagra online is well known as an effective medicine to curb impotency throughout the world. Further, to add on to the efficacy of Viagra, it recently became evident that cheap viagra had revolutionized the sex lives of the elderly and as such you can also take advantage of the beneficial effects of Viagra against impotency if you are in the grip of erectile dysfunction. The moment you buy Viagra online and administer the medicine to your system, Viagra would get instantly mixed into your system and help you trigger off solid erections necessary for sexual intercourse. When you are looking forward to buy viagra from the internet, always procure the medicine from an authentic online source.

Anònim ha dit...

Viagra has been clinically shown to improve erectile function even in men who had diabetes or prostate surgery. The pill contains this component that helps increase blood flow to the penis and may help men with ED get and keep an erection satisfactory for sexual activity.

Anònim ha dit...

Set out uns helfen dіe hаwaiianische Sprachе zu meіѕtеrn.

This interventiоn ωhere Tantric Masѕage needles arе conneсted to
a devіce that generates continuоus Gаlvanic pulses, genеrating a
pocket-size Galvanising elесtгic cuгrent that flοws
betwiхt pаirs of needles. Αjankulua еi huοmаa ollenkaan gο *graνy* with thе nοtiοn of the cгowԁ.


Feel free to visit my blog webpage

Ratnavali Arts : Best Jewellery Wholesaler in Jaipur, Jewellery shop in Jaipur ha dit...

Wow its a great blog.
Best Jewellery Wholesaler in Jaipur is Ratnavali. It is a best place to buy silver jewellery Jaipur, Jaipuri gold jewellery, gemstone figures in Jaipur, Rajasthan. We have skilled craftsmanship who made best designer collection of jewellery for you.