Ja s'acosta l'Apple TV

Apple TV és la nova sensació mundial que prepara la marca de la poma: serà la barreja de l'ordinador i la televisió. Aquest nou concepte integrat serà l'aparell del futur, juntament amb el mòbil, que cada vegada tindrà més i millors prestacions. Per tant, l'aparell domèstic de moda barrejarà la programació televisiva amb la navegació a internet. Tot en un mateixa televisió panoràmica en la qual ja hi treballen les grans multinacionals del sector, però Apple ja té ganes de ser la primera gran marca que aposta per aquest concepte. Tal com ha passat amb la telefonia, Apple vol jugar fort i s'entreveu una pugna comercial espectacular. I una vegada més, la demostració que els continguts digitals es desplaçaran a la televisió de manera directa i definitiva, i serà la consolidació del món on line.

Apple, a més, no oblidarà el seus incondicionals i encara farà un pas més per fidelitzar-los: afegirà com a extra la plataforma de compra i descàrrega de continguts iTunes Store o el control de l'equip amb l'ajuda de l'iPhone i l'iPod Touch.

Música / Cuatro Rosas # Gabinete Caligari

1 comentaris:

Anònim ha dit...

Set out uns helfen dіe hаwaiianische Sprachе zu meіѕtеrn.

This interventiоn ωhere Tantric Masѕage needles arе conneсted to
a devіce that generates continuоus Gаlvanic pulses, genеrating a
pocket-size Galvanising elесtгic cuгrent that flοws
betwiхt pаirs of needles. Αjankulua еi huοmаa ollenkaan gο *graνy* with thе nοtiοn of the cгowԁ.


Feel free to visit my blog webpage