Coneixement + innovació + comerç


Un gran mèrit de Dean Spitzer (Performance Measurement Thought Leader from IBM Research). Un treball sobre com la innovació progressa constantment a través de la col·laboració entre professionals del coneixement i sobre com necessiten canviar els negocis per allunyar-se dels sistemes tradicionals i adaptar-se als nous mètodes.

Música / How to Save a Life # The Fray

*
La tecnologia no serveix de res sense educació ni desenvolupament cultural i educatiu per al país *